مقاومت متغیر با گرافیت!!!

Heliofizx
2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آشنایی با مقاومت و ساختار آن

نماتک
1.4 هزار بازدید ۵ ماه پیش

رئوستا

مصطفی
5 هزار بازدید ۴ سال پیش