کرمانجی بیدل برزویی

masuodghiyamii
1.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

بیدل برزویی جدید

مسعودقیامی
740 بازدید ۱ هفته پیش

سرباز

masuodghiyamii
510 بازدید ۱۱ ماه پیش

مادر

masuodghiyamii
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

اهنگ کرمانجی

masuodghiyamii
1.2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

بیدل برزوٸی خیال یار

masuodghiyamii
671 بازدید ۱۰ ماه پیش

کردی جدیدبیدل برزویی

masuodghiyamii
1.3 هزار بازدید ۳ ماه پیش

کرمانجی جدید بیدل برزویی

masuodghiyamii
3.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

بیدل برزویی انتظار

masuodghiyamii
3.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

نعمت زنبیلباف احسان یاسایی

masuodghiyamii
1.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

بیدل برزویی عشق

masuodghiyamii
836 بازدید ۳ ماه پیش

کرمانجی بیدل

masuodghiyamii
1.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

اهنگ کرمانجی

masuodghiyamii
1.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

اصغرباکردار

masuodghiyamii
1.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بیدل برزویی کرمانجی

masuodghiyamii
1.6 هزار بازدید ۳ ماه پیش

نعمت زنبیلباف جوانی

masuodghiyamii
3.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرباز

masuodghiyamii
418 بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ کرمانجی بیدل برزوی

masuodghiyamii
3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

بیدل برزویی بی ته

masuodghiyamii
3.7 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

بیدل برزویی گلامن

masuodghiyamii
1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ کرمانجی

masuodghiyamii
1.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

نعمت زنبیل باف

masuodghiyamii
2.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
412 بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
5.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی

masuodghiyamii
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی

masuodghiyamii
520 بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
2.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

ترکی

masuodghiyamii
798 بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی رقص

masuodghiyamii
1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی

masuodghiyamii
2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

کردی کرمانجی

masuodghiyamii
995 بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش