محمدجواد ظریف

روز پلاس
156 بازدید ۷ ماه پیش

سوتی محمدجواد ظریف

خبر داغ
31.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

مذاکره به سبک محمدجواد ظریف

آگاه
8.2 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر