فیزیولوژی بدن

32negin
86 بازدید ۵ ماه پیش

قدرت خوردن

پویا کتاب
209 بازدید ۱ سال پیش

حرکت نشر از جانب دمبل

فیت یار
31.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

عضله

ماساژ
220 بازدید ۱ سال پیش

ساختار عضله اسکلتی

صادق حسینی
5.4 هزار بازدید ۵ سال پیش