فرامرز پایور

صادق مرادی
12.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

زادروز فرامرز پایور

خاطرنشان
2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

استاد فرامرز پایور

ساز و آواز
9.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

استاد فرامرز پایور

بهنام
7.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

استاد فرامرز پایور

ساز و آواز
4.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

استاد فرامرز پایور (پوپک)

علیرضا
2.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

استاد فرامرز پایور (شور)

علیرضا
1.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

سنتور نوازی فرامرز پایور

مهرشاد
29 هزار بازدید ۵ سال پیش

صدا و سنتور فرامرز پایور

اسحاق
7.6 هزار بازدید ۷ سال پیش
نمایش بیشتر