آهنگ شاد کردی عزیز ویسی

A.S. ROCK STAR
3.4 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آهنگ شاد کردی عزیز ویسی

A.S. ROCK STAR
2.9 هزار بازدید ۳ هفته پیش

Aziz Waisi - Krmashan --عزیز ویسی

pegahan1
1.5 هزار بازدید ۳ هفته پیش

Aziz Waisi 2017 Howrami- عزیز ویسی

pegahan1
652 بازدید ۳ هفته پیش

آهنگ عزیز ویسی

حیدری ترازک موزیک
1.8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

شاد شاد عزیز ویسی

xxp
2.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

کردی شاد شاد عزیز ویسی

xxp
3 هزار بازدید ۳ ماه پیش

کچی جوانرو - عزیز ویسی - کلهر

کلهر
4.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ کردی شاد از عزیز ویسی

xxp
6.2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

عزیز ویسی

فیلم سکانس
4.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

عزیز ویسی

hashemi6418
2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

عزیز ویسی - روژهلات

کوردپلاس
6.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

عزیز ویسی_کامیار

hashemi6418
1.6 هزار بازدید ۳ ماه پیش

کردی شاد عزیز ویسی

xxp
3.5 هزار بازدید ۳ ماه پیش

آهنگ زیبای عزیز ویسی

دیاکوdiako
7.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

شمامه - عزیز ویسی - کلهر

کلهر
10.5 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

عزیز ویسی در خرم آباد

mostafa.renger
3.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

روژهلات - عزیز ویسی- کلهر

کلهر
5 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
2.6 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

موزیک ویدئو شاد عزیز ویسی

Sam
5.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
3.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
2.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
2.7 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
2.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ کردی از عزیز ویسی

امید ارگ - ORGBAZ
1.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

عزیز ویسی جدید | Aziz Waisi 2018

ClassicZires
12.5 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر