alinikoyi

طنزیم

8 دنبال‌ کننده 19 ویدیو

پرنده ای که پرواز بلد نیست به قفس میگوید تقدیر...

tanzym

طنزیم

1 دنبال‌ کننده