ذبح شرعی گاو

ستاره دار
422 بازدید ۶ روز پیش

ذبح شرعی گاو 16

ستاره دار
787 بازدید ۶ روز پیش

ذبح شرعی گاو 15

ستاره دار
1 هزار بازدید ۶ روز پیش

ذبح شرعی گاو 10

ستاره دار
612 بازدید ۶ روز پیش

ذبح کردن گاو در کشتارگاه

ستاره دار
1.2 هزار بازدید ۱ روز پیش

ذبح گاو 2017 ترکیه

ستاره دار
1.3 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح شرعی گاو

ستاره دار
4.6 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح گاو

ستاره دار
997 بازدید ۱ هفته پیش

ذبح گاو

ستاره دار
1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح و سربریدن گاو 315

نفیسه خاتون
1.9 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح کردن گاو

ستاره دار
1.7 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح کردن گاو

ستاره دار
1.8 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح گاو در کشتارگاه ترکیه

ستاره دار
2.4 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح گاو

ستاره دار
1.5 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح گاو ایستاده

ستاره دار
1.7 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح گاو یک تنی

hasani_h1365
3.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

ذبح گاو عید قربان ترکیه

ستاره دار
2.7 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح و سربریدن گاو 311

نفیسه خاتون
1.3 هزار بازدید ۳ هفته پیش

ذبح و سربریدن گاو 312

نفیسه خاتون
4.1 هزار بازدید ۳ هفته پیش

ذبح و سربریدن گاو 314

نفیسه خاتون
4.1 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ذبح و سربریدن گاو 313

نفیسه خاتون
1.8 هزار بازدید ۳ هفته پیش

ذبح گاو کشتارگاه

ستاره دار
8.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح گاو ایستاده

ستاره دار
4.8 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ذبح گاو محرم

ستاره دار
1.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح شرعي گاو

ستاره دار
4.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ذبح گاو محرم سال 97

ستاره دار
1.9 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 309

نفیسه خاتون
4.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 310

نفیسه خاتون
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ذبح گاو

ستاره دار
3.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح گاو ترکیه

ستاره دار
4.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

. سلاخی و ذبح گاو.

ستاره دار
3.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 299

نفیسه خاتون
2.8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 304

نفیسه خاتون
2.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 303

نفیسه خاتون
1.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 306

نفیسه خاتون
7.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 302

نفیسه خاتون
3.9 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 300

نفیسه خاتون
2.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 305

نفیسه خاتون
2.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 307

نفیسه خاتون
1.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 301

نفیسه خاتون
4.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 308

نفیسه خاتون
4.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ذبح گاو

tanz.music
375 بازدید ۳ ماه پیش

ذبح گاو بسیار بزرگ

ققنوس سافت ✔
5.2 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح گاو با روش راحت

hamzhe
4.4 هزار بازدید ۴ ماه پیش

ذبح گاو بزرگ با کمک دستگاه

Farhadvideo80
10.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 232

نفیسه خاتون
12 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 182

نفیسه خاتون
13.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 272

نفیسه خاتون
13.8 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 171

نفیسه خاتون
11.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 216

نفیسه خاتون
14.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 249

نفیسه خاتون
13.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 241

نفیسه خاتون
9.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 263

نفیسه خاتون
6.3 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 174

نفیسه خاتون
4.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 170

نفیسه خاتون
6.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 264

نفیسه خاتون
5.8 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 223

نفیسه خاتون
5.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 269

نفیسه خاتون
6.4 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 266

نفیسه خاتون
6 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 235

نفیسه خاتون
5.7 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 244

نفیسه خاتون
4.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 248

نفیسه خاتون
5.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 268

نفیسه خاتون
5.1 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 265

نفیسه خاتون
4.1 هزار بازدید ۵ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 258

نفیسه خاتون
4.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 283

نفیسه خاتون
4.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 282

نفیسه خاتون
2.7 هزار بازدید ۳ ماه پیش

ذبح و سربریدن گاو 238

نفیسه خاتون
4.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش
نمایش بیشتر