دونوازی دف و سنتور

instagram: arash_shahhoseinii
2.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دو نوازی دف و سنتور 3

ژیوار
1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

همنوازی سنتور و نی و دف

alimirabi
1.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

دف و سنتور

کیان شمس
2.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

دف و سنتور ...

فانوس شرق
4.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

دف و سنتور

علی خدایار
5.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

دف زنی و سنتور

کانال سنتور
4 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر