hosseiniehkamard

حسینیه کمرد

9 دنبال‌ کننده 70 ویدیو

شبیه خوانی هنر نمایشی بومی ایران و یکی از شاخه های آن تعزیه است که در آن واقعه کربلا و تاریخ مربوط به آن به نمایش کشیده می شود. ما با استفاده از آرشیو حسینیه قدیم روستای کمرد و نقاط دیگر ایران این تاریخ را مرور می کنیم.