جلوبازو دمبل چکشی

Bst Ecn
840 بازدید ۱۰ ماه پیش

جلوبازو دمبل تک خم

Bst Ecn
954 بازدید ۱۰ ماه پیش

جلوبازو دمبل تناوبی ایستاده

سیکس پک
1.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

جلوبازو دمبل

pouya_trainer
6.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل

Royal Body
11.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل نشسته

Royal Body
23.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل چکشی

تن ورز
7.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل نشسته

مربی خودت شو
5.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل ایستاده

(فیتنس) Fitness
7.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل ایستاده

مربی خودت شو
18.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل لاری

مربی خودت شو
10.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل روی شیب

مربی خودت شو
1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل چرخشی(تناوبی)

bodyfresh
4.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو دمبل تک خم

مربی خودت شو
5.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل تک خم نشسته

مجیک بادی
4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو متناوب دمبل

فیتنسمن
24 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو عنکبوتی با دمبل

bodyfresh
1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

سوپرست برای عضلات دست

فیتنس
95 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات دست

فیتنس
74 بازدید ۱ سال پیش

سوپرست برای عضلات جلوبازو

فیتنس
1.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات جلوبازو

فیتنس
141 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات دست

فیتنس
105 بازدید ۱۰ ماه پیش

معرفی ۸ برنامه سوپرست

فیتنس
1.8 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر