تیز کردن تیغ ژیلت

ساختنی
22.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

تیز کردن تیغ ژیلت

ریزورپیت
4 هزار بازدید ۴ سال پیش

تیغ ژیلت کارتی CARZOR

آف سنس
1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

مخترع تیز کننده تیغ ژیلت

ریزورپیت
2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

آموزش تیز کردن تیغ ژیلت

ریزورپیت
9.5 هزار بازدید ۴ سال پیش