تصادف و تنفس مصنوعی

هوالحق
1.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

تنفس دیافراگمی

SUMS_PBT
2.4 هزار بازدید ۵ ماه پیش

تنفس ديافراگمي2

Peyvand
161 بازدید ۶ ماه پیش

تنفس درست در بارداری

DIGIKOT
308 بازدید ۶ ماه پیش

دستگاه تنفس انسان

زیست یاد
1.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

مدل دستگاه تنفس

زیست یاد
1.5 هزار بازدید ۹ ماه پیش

دستگاه تنفس انسان

Farkhondeh
1.3 هزار بازدید ۶ ماه پیش

تنفس ديافراگمي 3

Peyvand
328 بازدید ۶ ماه پیش

تنفس ديافراگمي 4

Peyvand
393 بازدید ۶ ماه پیش

تنفس دیافراگمی 1

Peyvand
780 بازدید ۶ ماه پیش

Ted talks فلزی که تنفس می کند

HKpro
90 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر