آموزش تزریق انسولین

noorani
2.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آموزش تزریق انسولین

رضا
53.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

تکنیک تزریق انسولین

آرین اول
5.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

تزریق انسولین لنتوس لانتوس

داروساز
28.2 هزار بازدید ۵ سال پیش