216 دنبال‌ کننده
142 هزار بازدید ویدیو

آموزش زبان انگلیسی | باید در آینده | WILL HAVE TO

168 بازدید ۱ ماه پیش

I must work. باید کار کنم. I should help. باید کمک کنم. I will have to work. باید کمک کنم) ، در اینده I will have to study tomorrow. فردا باید درس بخونم. I will have to change my name. باید اسممو عوض کنم در آینده. اگر در فارسی این ویل استفاده نشه اتفاقی نمیافته و فقط گفتن فردا پسفردا سال دیگه معنی آینده رو داره اما در انگلیسی عبارات مشخصی دارند یا ساختار گ امری مشخصی دارند برای این کار. Will, might, gonna, will be doing, will have done... انواع آینده ها وجود دارد در انگلیسی که ساده ترین و کم کاربرد

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر