32 دنبال‌ کننده
75.4 هزار بازدید ویدیو

فینال وزن 81 کیلو گرم مسابقات قهرمانی جهان 2010

39 بازدید ۳ هفته پیش

فینال وزن 81 کیلو گرم مسابقات قهرمانی جهان 2010 - هیئت جودوی استان قم

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

کلیپ جودوی بانوان

31 بازدید ۳ هفته پیش

جام جهانی جودو انگلستان 2010

83 بازدید ۳ هفته پیش

کلیپ اجرای فنون جودو

431 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش حرکت پایه نه وازا

21 بازدید ۳ هفته پیش

تمرینات ورود به نه وازا

16 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیشیگی جوجی گاتامه

16 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش اوکوری اری جیمه

6 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش گیاکو جوجی جیمه

17 بازدید ۳ هفته پیش

تفاوت فنون جوجی جیمه

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هاداکا جیمه

13 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش نامی جوجی جیمه

28 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش آشی گاتامه

17 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا ها جیمه

32 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا جوجی جیمه

15 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا گاتامه

20 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای مکی کومی

16 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای گوشی

44 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کوشی گوروما 3

28 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش تای اوتوشی 3

24 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش تای اوتوشی 2

40 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو گروما

7 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو گاکه

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو واکاره

11 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو اوتوشی

10 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یاما آراشی

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیکی کومی گائشی

17 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیزا گوروما

13 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای گوشی

35 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای تسوری کومی آشی

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سوتو مکی کومی

3 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سومی اوتوشی

16 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئوی ناگه 1

26 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئوی ناگه 2

15 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئو توشی

8 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاوازا گاکه

15 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر