9 دنبال‌ کننده
35.9 هزار بازدید ویدیو

کات بکهند

1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

اموزش کات بکهند

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

کات بکهند

1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

کات فورهند

1.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

فورهند لوپ

2.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

بکهند لوپ

9.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه قرار گرفتن صحیح در پشت میز

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه صحیح سرویس زدن با فورهند

4.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه صحیح سرویس زدن با بکهند

2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه صحیح فلیپ زدن با بکهند

1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه صحیح فلیپ زدن

1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

سرویس با پیچ برگشتی بکهند

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

سرویس با پیچ برگشتی فورهند

2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

تمرینات تنیس روی میز

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر