745 دنبال‌ کننده
651.5 هزار بازدید ویدیو

ترجمه تصویری سوره نازعات

1.6 هزار بازدید ۲ هفته پیش

آدرس پیج اینستاگرام ؛ موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص) https://www.instagram.com/yasin_quran https://www.telegram.me/yasin_quran هر روز فایل تصویری ترجمه چند آیه از قرآن کریم ، تقدیم میشود.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ترجمه تصویری سوره نازعات

1.6 هزار بازدید ۲ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره طارق

659 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره بروج

311 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره ناس

650 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فلق

331 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره مسد

221 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نصر

190 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره کافرون

214 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره کوثر

387 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره ماعون

259 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قریش

224 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فیل

246 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره همزه

195 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عصر

190 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تکاثر

196 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قارعه

153 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عادیات

159 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره زلزله

420 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره بیّنه

259 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قدر

183 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تین

173 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره شرح

133 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره ضحی

159 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره لیل

211 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره شمس

257 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره بلد

166 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فجر

303 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تکویر

368 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره غاشیه

246 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انشقاق

261 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره مطففین

282 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عبس

289 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نبا

452 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انفطار

322 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره اخلاص

231 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره علق

220 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره اعلی

378 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره حج

2.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره یونس

1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره غافر

3.6 هزار بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر