9 دنبال‌ کننده
8.9 هزار بازدید ویدیو

کتاب خودنوازی تنبک(درس151)

42 بازدید ۵ روز پیش

با فراگیری این ریتم ساده می توانید به راحتی بسیاری از آهنگهایی مورد علاقه خودرا با تنبک بنوازید. جهت تهیه کتاب (خودنوازی تنبک )به فروشگاههای موسیقی وسایتهای فروش کتاب مراجعه فرمایید. ویا باشماره نویسنده کتاب 09175086127 تماس بگیرید. لطفا در ادامه بقیه فیلمهای آموزشی این کتاب را مشاهده نمایید.

دیگر ویدیوها

کتاب خودنوازی تنبک(درس151)

42 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس149)

22 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(147)

14 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(145)

4 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس143)

21 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس135)

15 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس129)

16 بازدید ۵ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس125)

25 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس117)

11 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس116)

17 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس113)

16 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس111)

14 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس90)

13 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(در87)

12 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس86)

12 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس92)

13 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس94)

10 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس95)

12 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس80)

13 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس89)

24 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس83)

11 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس82)

19 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس75)

29 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس74)

17 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس73)

15 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس72)

31 بازدید ۶ روز پیش

کتاب خودنوازی تنبک(درس71)

10 بازدید ۶ روز پیش
نمایش بیشتر