1 هزار دنبال‌ کننده
4.7 میلیون بازدید ویدیو

جلو بازو روی شیب تک دست

23.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

اپلیکیشنی مخصوص ورزشکاران محترم با این آموزش برنامه تمرینی خود را خودتون تنظیم کنید. با یادگیری حرکات و این اپلیکیشن آموزشی سرعت پیشرفتتون رو افزایش و نگذارید به خاطر استفاده کردن از سیستم های تکراری وقت و انرژیتون هدر بره.با توجه به هدفتون از تمرین و ضعف هاتون برنامه رو تنظیم میکنید. https://cafebazaar.ir/app/com.barname.tmarini/?l=fa

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

جلو بازو روی شیب تک دست

23.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

زیربغل سیمکش قایقی

18.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلو بازو دمبل تک تک

38.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت بازو سیمکش گیره

13.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

بالاسینه دمبل فلای

20.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

زیربغل دمبل تک خم

38.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

تقویت پهلو ها

4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

دیپ دستگاه

8.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

لت از جلو نیمه بالا

4.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

بالاسینه دمبل تناوبی

5.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو طناب از بالاسر

2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

بالاسینه دمبل پرس

6.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

سرشانه هالتر از جلو و پشت

59.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل روی شیب

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

زیرساعد دمبل

3.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

سرشونه نشر از جلو تکیه به میز

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

زیربغل سیمکش

11.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

سرشونه دمبل پرس تناوبی

6 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت بازو هالتر خوابیده چکشی

8 هزار بازدید ۳ سال پیش

زیربغل سیمکش ایستاده

7.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکم اژدها

3.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

لانچ روی شیب

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت پا هالتر خم

27.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

تقویت عضلات پا

2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سی سی اسکوات

8 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت پا دستگاه ایستاده تک پا

12.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

تمرینات سرشونه

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

اسکوات تک پا

2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

شراگز اسمیت از جلو

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو دمبل لاری

10.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

بالاسینه فلای

5.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

سرشونه نشر جانب

5.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت بازو چکشی

6.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شنا

985 بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو هالتر لاری

7.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو چکشی لاری

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو طنابی

10 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت بازو دمبل از بالای سر

4.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

سرشونه نشر از جلو

5.8 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر