4 دنبال‌ کننده
1.2 هزار بازدید ویدیو

کاربرد what در جملات عاطفی

2 بازدید ۱۱ ساعت پیش

دیگر ویدیوها

کاربرد what در جملات عاطفی

2 بازدید ۱۱ ساعت پیش

دسته بندی افعال

12 بازدید ۱۱ ساعت پیش

واژگان مربوط به Movies

1 بازدید ۱ روز پیش

واژگان مربوط به Medicine

10 بازدید ۱ روز پیش

واژاگان مربوط به Driving

10 بازدید ۱ روز پیش

واژگان مربوط Airport

0 بازدید ۱ روز پیش

واژگان مربوط به Shopping

11 بازدید ۴ روز پیش

تفاوت say and tell

20 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Food

17 بازدید ۴ روز پیش

واژگان مربوط به Bank

35 بازدید ۴ روز پیش

اضطراب از جدایی

21 بازدید ۱ هفته پیش

کارگاه شخصیت شناسی

38 بازدید ۱ هفته پیش

کاربرد حروف تعریف a -an

40 بازدید ۱ هفته پیش
نمایش بیشتر