117 دنبال‌ کننده
144.3 هزار بازدید ویدیو

چشم انداز

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

چشم انداز

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

چشم انداز

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

ویدئوی انگیزشی 1

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

بینش

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

اصول طلایی نتورک

6.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

دلایل شکست

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پارادایم شیفت 2

13.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

دگرگونی الگوها

4.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 8)

9 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 7)

5.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 6)

7.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 5)

6.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 4)

7.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 3)

7.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 2)

8.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

هشت سنگ بنا ( سنگ بنای شماره 1)

11.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیم سلز (قسمت سوم)

5.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیم سلز (قسمت دوم)

8.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیم سلز (قسمت اول)

14.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

رندی گیج (قسمت دوم)

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

رندی گیج (قسمت اول)

4.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

رابرت کیوساکی

8.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

حکایت خط لوله

4.3 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر