1 دنبال‌ کننده
61.9 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

نمودار تصویری

179 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش روش جمع انتقالی

2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

تفریق در جدول ارزش مکانی(انتقالی)

2.2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

سوخت

221 بازدید ۹ ماه پیش

آموزش ربع در ساعت

275 بازدید ۱۰ ماه پیش

آموزش نیم در ساعت

95 بازدید ۱۰ ماه پیش

یادآوری اشکال هندسی

493 بازدید ۱۱ ماه پیش

فایده ها و ضررهای باد

423 بازدید ۱۱ ماه پیش

جمع فرایندی اعداد دورقمی

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

مراحل رشد انسان

2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

آمار و نمودار دوم ابتدایی

2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

تفریق فرایندی اعداد سه رقمی

23.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

چرخه زندگی گیاه

779 بازدید ۱ سال پیش

lمقایسه اعداد

48 بازدید ۱ سال پیش

ساخت اعداد سه رقمی

2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

سوخت و منابع جایگزین آن

245 بازدید ۱ سال پیش

آموزش مفهوم تقارن

3.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

منابع نور طبیعی و مصنوعی

3 هزار بازدید ۱ سال پیش

انفجار هسته ای

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر