57 دنبال‌ کننده
160.5 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش پیشرفته نرم افزار متلب این قسمت: کنترل پیش بین مدل غیرخطی فرآیند با LSSVM. مارکت کد، مرجع به اشتراک گذاری پروژه های فنی و مهندسی و فیلم های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. پایگاه علوم محاسباتی ایران Marketcode.ir، زیر نظر معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و با هدف بسترسازی و حمایت از پروژه ها، راهنمایی جامع و مناسب جهت انجام پایان نامه های ارشد و دکتری فعالیت می کند.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

118 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

109 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

298 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

109 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

181 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

63 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

114 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

187 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

545 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته asp

73 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته NS2

451 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

155 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

62 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

83 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

85 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

170 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته STAR CCM

651 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

401 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

251 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

130 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

125 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته php

95 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

202 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

81 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ADAMS

295 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

96 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

263 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ++C

130 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش مقدماتی متلب

347 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

93 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر