3 دنبال‌ کننده
16.7 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

جلو بازو دمبل لاری

186 بازدید ۳ هفته پیش

جلو بازو دمبل چرخشی تک تک

302 بازدید ۳ هفته پیش

جلوبازو هالتر لاری

67 بازدید ۳ هفته پیش

جلوبازو دمبل چکشی تک تک

137 بازدید ۳ هفته پیش

جلو بازو هالتر ایستاده

443 بازدید ۳ هفته پیش

جلوبازو هالتر لاری

52 بازدید ۳ هفته پیش

جلو بازو دمبل لاری

336 بازدید ۳ هفته پیش

جلو بازو دمبل چرخشی تک تک

174 بازدید ۳ هفته پیش

پشت بازو سیم کش طناب

690 بازدید ۳ هفته پیش

پشت بازو دیپ

803 بازدید ۳ هفته پیش

پشت بازو دمبل تک سوئن

354 بازدید ۳ هفته پیش

پشت بازو دمبل تک ایستاده

339 بازدید ۳ هفته پیش

نشر خم دمبل نشسته

607 بازدید ۳ هفته پیش

سرشانه هالتر از جلو

1.4 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نشر از جانب

281 بازدید ۳ هفته پیش

پرس سرشانه دمبل نشسته

889 بازدید ۳ هفته پیش

زیر بغل بارفیکس دستگاه

111 بازدید ۳ هفته پیش

زیربغل قایقی دوبل

437 بازدید ۳ هفته پیش

زیربغل سیمکش از جلو دست جمع

409 بازدید ۳ هفته پیش

زیربغل سیم کش از جلو

274 بازدید ۳ هفته پیش

پرس پا تک تک

68 بازدید ۳ هفته پیش

پرس پا باز

120 بازدید ۳ هفته پیش

پشت پا دستگاه خوابیده

156 بازدید ۳ هفته پیش

پرس پا

64 بازدید ۳ هفته پیش

مچ دمبل دست صاف

114 بازدید ۳ هفته پیش

شکم میز شیدار

104 بازدید ۳ هفته پیش

فیله کمر

572 بازدید ۳ هفته پیش

ساق دستگاه نشسته

46 بازدید ۳ هفته پیش

پرس ساق

36 بازدید ۳ هفته پیش

زیر سینه دمبل

428 بازدید ۳ هفته پیش

پرس سینه هالتر

770 بازدید ۳ هفته پیش

پرس سینه دمبل

2.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

پرس دمبل قفسه

179 بازدید ۳ هفته پیش

بالا سینه دمبل

1.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

Top 10 Muscle Building Tips for BEGINNERS

30 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر