شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوفیبرهای خودمونتاژ

46 بازدید ۳ هفته پیش

شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوفیبرهای خودمونتاژ در خلاء و شرایط محیطی با استفاده از نرم افزار لمپس.

دیگر ویدیوها

اندرکنش بین ذرات بیضی گون

38 بازدید ۳ هفته پیش

نصب نرم افزار لمپس در ویندوز

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

کافه لمپس

319 بازدید ۲ سال پیش

شبیه سازی زنجیره ی پلیمری

588 بازدید ۳ سال پیش

شبیه سازی مولکول های آب

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

ریزش و جریان یافتن اتم ها

282 بازدید ۳ سال پیش

شبیه سازی شارش سیال

457 بازدید ۳ سال پیش

شبیه سازی ذرات جعبه ای

403 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر