31 دنبال‌ کننده
10.5 هزار بازدید ویدیو

نحوه درخواست کارت سوخت المثنی

12 بازدید ۱۹ ساعت پیش

نحوه دریافت کارت سوخت المثنی برای سهمیه بندی

دیگر ویدیوها

TCF TEF Preparation Level B2 - Part 6

51 بازدید ۲ هفته پیش

TCF TEF Preparation Level A2 - Part 7

26 بازدید ۲ هفته پیش

TCF TEF Preparation Level B1 - Part 10

35 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت ۱۸

272 بازدید ۳ هفته پیش

TCF TEF Preparation Level C1 - Part 3

18 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 12

72 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 11

72 بازدید ۱ ماه پیش

TCF TEF Preparation Level C2 - Part 1

18 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 10

95 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 9

78 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 8

88 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 7

118 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 6

91 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 5

130 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 4

165 بازدید ۱ ماه پیش

TCF TEF Preparation Level A2 - Part 6

19 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت 3

187 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت ۲

204 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان فرانسه قسمت ۱

403 بازدید ۱ ماه پیش

TCF TEF Preparation Level C1 - Part 2

12 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر