4 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو

ارائه

19 بازدید ۳ هفته پیش

سرکار خانم الهام نوروزپور دانشجوی موسسه بین الملل خوارزمی.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ارائه

19 بازدید ۳ هفته پیش

ارائه

18 بازدید ۳ هفته پیش

ارائه

8 بازدید ۳ هفته پیش

ارائه

29 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

27 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

33 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

18 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

12 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

8 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

22 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

25 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

36 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

13 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

14 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

11 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

11 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

18 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

82 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

12 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

9 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

6 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

13 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

27 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

14 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

47 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

8 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

27 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

12 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

17 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

43 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

43 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

41 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

242 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

24 بازدید ۱ ماه پیش

Environment

33 بازدید ۱ ماه پیش

ارائه

30 بازدید ۱ ماه پیش

Environment

22 بازدید ۱ ماه پیش

Environment

12 بازدید ۱ ماه پیش

Environment

20 بازدید ۱ ماه پیش

معرفی سپک تاکرا

85 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر