152 دنبال‌ کننده
518.6 هزار بازدید ویدیو

واکنش شدید و انفجاری پتاسیم کلرات و آبنبات

331 بازدید ۳ ماه پیش

برای دانلود آزمایش های جذاب شیمی به سایت https://www.JamShimi.ir مراجعه نمایید.

دیگر ویدیوها

تشکیل پیوند هیدروژنی

158 بازدید ۳ ماه پیش

واکنش جالب شیمی CS2+ N2O

180 بازدید ۳ ماه پیش

کاربردهای عناصر در زندگی

235 بازدید ۴ ماه پیش

رقص آتش بر روی آب

541 بازدید ۵ ماه پیش

آزمایش آتش سرد در شیمی

661 بازدید ۵ ماه پیش

آزمایش خمیردندان فیل6

435 بازدید ۶ ماه پیش

یخ خشک و سدیم هیدروکسید

247 بازدید ۶ ماه پیش

تجزیه آب اکسیژنه

291 بازدید ۶ ماه پیش

بارش رسوب طلایی

290 بازدید ۶ ماه پیش

آزمایش خمیر دندان فیل5

225 بازدید ۶ ماه پیش

از تفریحات شیمیدانها!

200 بازدید ۶ ماه پیش

آزمایشی جالب با شیر و رنگ

169 بازدید ۶ ماه پیش

سولفوریک اسید با اسفنج

200 بازدید ۶ ماه پیش

آلیاژ حافظه دار

103 بازدید ۶ ماه پیش

آزمایشی در مورد یخ خشک

612 بازدید ۶ ماه پیش

ریختن گالیم روی آیفون ۶

341 بازدید ۶ ماه پیش

قدرت نانو تکنولوژی

224 بازدید ۶ ماه پیش

واکنش آلومینیم با گاز کلر

154 بازدید ۶ ماه پیش

فنول فتالئین

223 بازدید ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر