Amplification and Liquefaction

8 بازدید ۱۰ ساعت پیش

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه علم و صنعت سایت: www.iust-educent.ir. کانال تلگرام: https://t.me/iusteducent شماره تماس: 09905995294 - 02177240482 ایمیل: info@iust-educent.ir

دیگر ویدیوها

Amplification and Liquefaction

8 بازدید ۱۰ ساعت پیش

five built dynamic facades

5 بازدید ۱۰ ساعت پیش

Liquefaction demonstration

10 بازدید ۱۰ ساعت پیش

FRP

32 بازدید ۱ هفته پیش

turn deserts into forests in china

1.2 هزار بازدید ۱ هفته پیش

pile foundations

19 بازدید ۱ هفته پیش

شناسنامه فنی - ملکی چیست؟

13 بازدید ۱ هفته پیش

florida polytechnic university

77 بازدید ۳ هفته پیش

ladder block

2 بازدید ۳ هفته پیش

model house

188 بازدید ۳ هفته پیش

نفت و رسانه - 5 مرداد ماه 98

46 بازدید ۳ هفته پیش

topdown vs traditional

654 بازدید ۱ ماه پیش

wind turbine's tower

13 بازدید ۱ ماه پیش

top down construction

17 بازدید ۱ ماه پیش

formwork

12 بازدید ۱ ماه پیش

wind turbine's tower

10 بازدید ۱ ماه پیش

top down construction

22 بازدید ۱ ماه پیش

formwork

20 بازدید ۱ ماه پیش

how to move a historic house

44 بازدید ۱ ماه پیش

Leveling Pad

30 بازدید ۱ ماه پیش

Moscow Subway Ticket Machine

32 بازدید ۱ ماه پیش

manhole

19 بازدید ۲ ماه پیش

construction in china

26 بازدید ۲ ماه پیش

kite bricks

20 بازدید ۲ ماه پیش

Drainage Backfill

17 بازدید ۲ ماه پیش

Skyscraper History, elevator

25 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر