کارگران با عشق مشغول کارند

110 بازدید ۴ ماه پیش

ردپایشان را در همه خیابان های شهر می توان احساس کرد... جنس تلاش کارگران شهرم از جنس ایستادگی چنارهای سبز چهارباغ است "اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان"

نمایش بیشتر