81 دنبال‌ کننده
457.3 هزار بازدید ویدیو

ارائه طرح درس- مدرسه حکمت

3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

دیگر ویدیوها

ارائه طرح درس- مدرسه حکمت

3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

طرح درس ترکیب گرا (3)

150 بازدید ۷ ماه پیش

بخش دوم

138 بازدید ۷ ماه پیش

بخش اول

111 بازدید ۷ ماه پیش

مقدمه - 2

83 بازدید ۷ ماه پیش

انجمن اولیا و مربیان (3) (1)

132 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت سالن جلسات (5)

84 بازدید ۷ ماه پیش

1-فرهنگ کار

97 بازدید ۷ ماه پیش

طراحی ساختمان (3)

105 بازدید ۷ ماه پیش

طراحی ساختمان (4)

143 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت سالن جلسات (2)

103 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت سالن جلسات (5)

96 بازدید ۷ ماه پیش

درس ترکیبی کسب و کار

88 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت سالن جلسات (5)

85 بازدید ۷ ماه پیش

کار در کارگاه فنی

94 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت ساعت (4)

123 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت اکواریوم (7)

989 بازدید ۷ ماه پیش

ریاضی

99 بازدید ۷ ماه پیش

قرآن و ریاضی

217 بازدید ۷ ماه پیش

مدرسه فرهنگ

82 بازدید ۷ ماه پیش

فرهنگ و تعالی محوری (2)

40 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت ساعت (5)

121 بازدید ۷ ماه پیش

کار و همکاری در مدرسه

104 بازدید ۷ ماه پیش

نجاری (3)

207 بازدید ۷ ماه پیش

ساخت سالن جلسات (5)

92 بازدید ۷ ماه پیش

نقاشی دیواری

141 بازدید ۷ ماه پیش

1. کلیپ فروش نمایشگاه حکمت

140 بازدید ۷ ماه پیش

3- فرهنگ و دانش آموزان

96 بازدید ۷ ماه پیش

2 تراریوم عنکبوت

106 بازدید ۷ ماه پیش

نقاشی دیواری

115 بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر