1.2 هزار دنبال‌ کننده
8.4 میلیون بازدید ویدیو

آهنگ عربی زیبا (نشید: مناجاه) - بك استجیر

2.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

بك أستجیر ومن یجیـــــــر ســـــــواك *** فأجر ضعیفــــــــاً یحتمی بحماكـــــــا /// إنِّی ضعیف استعیـن على قـــــــــوى *** ذنبی ومعصیتـــی ببعض قواكــــــــــا /// أذنبـت یـا ربـــی وآذتنی ذنوبـــــــــی *** ما لهـا من غافـــــــــــر إلا كــــــــــــــا ///

آخرین ویدیوها

نمایش بیشتر