15 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

سرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسه

51 بازدید ۲ هفته پیش

سرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسهسرود انقلابیون ضد سرمایه داری فرانسه

دیگر ویدیوها

نان آزادی کرامت انسانی مصر

31 بازدید ۲ هفته پیش

داستان فروپاشی شوروی

217 بازدید ۲ هفته پیش

گرانی بنزین و مستضعفین

113 بازدید ۲ هفته پیش

سرمایه داری

227 بازدید ۲ هفته پیش

مستضعفین و گرانی

486 بازدید ۲ هفته پیش
نمایش بیشتر