دیگر ویدیوها

Amiga - Agony 'Intro

گیم پلی
1 بازدید ۱ روز پیش

Hand Painted Techniques - Metal

kiamp
2 بازدید ۴ روز پیش

Making Game Characters | Tips

kiamp
25 بازدید ۴ روز پیش

Hand Painted tehniques - Sand

kiamp
0 بازدید ۴ روز پیش

hand painted texturing lava rocks

kiamp
0 بازدید ۴ روز پیش

Materialize | Full Easy to Follow Guide

kiamp
9 بازدید ۴ روز پیش

Realistic chess piece | reflections

kiamp
0 بازدید ۴ روز پیش

Baking Normal and Bump Combined

kiamp
5 بازدید ۴ روز پیش

Realistic Low Poly Game Assets - Rocks

kiamp
30 بازدید ۴ روز پیش

Node Wrangler Quick Guide

kiamp
0 بازدید ۴ روز پیش

Learn nodes through these exercises

kiamp
16 بازدید ۴ روز پیش

beginners guide to nodes in blender

kiamp
5 بازدید ۴ روز پیش

3 Ways to Improve Creativity

kiamp
3 بازدید ۴ روز پیش
نمایش بیشتر