23 دنبال‌ کننده
58.3هزار بازدید ویدیو

PHOTOSHOP - How to Make 3D Icon

100 بازدید ۱ سال پیش

Used keyboard shortcuts: 0:04 - Ctrl+N 1:04 - Ctrl+A 1:11 - Ctrl+D 1:30 - Ctrl+T+(Hold Shift) 2:00 - Ctrl+T 2:33 - Ctrl+A 2:41 - Ctrl+D 3:12 - Ctrl+G 3:28 - Hold Alt+Down arrow key 4:24 - Ctrl+Alt+G 5:29 - Ctrl+Enter 5:48 - Ctrl+T+(Hold Shift) 6:22 - Ctrl+T 6:38 - Ctrl+T 7:29 - Hold Alt+Down arrow key 7:43 - Hold Alt+Drag 7:46 - Ctrl+Alt+G 8:30 - Hold Alt+Drag 8:53 - Ctrl+Alt+G 10:46 - Hold Alt+Drag 11:02 - Hold Alt+Drag 11:07 - Ctrl+Alt+G 11:24 - Hold Alt+Drag 11:27 - Hold Alt+Drag 12:15 - Ctrl+Alt+G 12:16

دیگر ویدیوها

PHOTOSHOP - How to Make 3D Icon

100 بازدید ۱ سال پیش

Abstract Logo Tutorial | Adobe Illustrator CC

172 بازدید ۱ سال پیش

Illustrator Tutorial | Logo Design | Hexagon

60 بازدید ۱ سال پیش

Illustrator - Simple Logo

45 بازدید ۱ سال پیش

How to Make a Logo in Illustrator

69 بازدید ۱ سال پیش

Design a Gradient Logo Illustrator Tutorial

115 بازدید ۱ سال پیش

Flat Logo Animation, After Effects Tutorial

188 بازدید ۱ سال پیش

After Effects Tutorial - Pixel Polly Text

127 بازدید ۱ سال پیش

Illustrator - Logo Degradado

37 بازدید ۱ سال پیش

How to Animate an Icon in After Effects

43 بازدید ۱ سال پیش

Simple Animation Tutorial - After Effects

94 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر