1 دنبال‌ کننده
1.5 هزار بازدید ویدیو

فعالیت های بسیج دانشجویی

516 بازدید ۱ سال پیش

دیگر ویدیوها

فعالیت های بسیج دانشجویی

516 بازدید ۱ سال پیش

خراب نکنیم ماه رمضان را

934 بازدید ۱ سال پیش

دیرین دیرین - حق انتخاب

6.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

تغییرات ECG در MI

9.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تفسیر ECG (هیپر تروفی بطن ها)

5.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

تفسیر ECG (هیپر تروفی دهلیز)

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تفسیر ECG (آریتمی بطنی)

6.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

تفسیر ECG (آریتمی فوق بطنی)

10.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

تفسیر ECG (بلوک شاخه ای)

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تعیین محور قلب روی ECG

19.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

تفسیر ECG (بلوک گره AV)

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر