421 دنبال‌ کننده
2.9 میلیون بازدید ویدیو

زیر بغل قایقی ساده

15.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

زیر بغل قایقی ساده

15.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

مسگری

8.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

قفسه زیر سینه دمبل

14.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

قفسه بالا سینه دمبل

15.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

قفسه سینه دمبل

9.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

استرچ کیک Stretch Kik

1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

توییست با صفحه وزنه

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

سلام ژاپنی با صفحه وزنه

6.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

لانگ با نیمکت

1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

پهلو با چوب

26.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

پهلو دمبل

13.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

ساق پا نشسته دمبل

6.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

ساق پا ایستاده دمبل

3.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نشر جانب دمبل

6.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

اسکوات پا باز دمبل

3.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

پشت بازو دمبل پرسی

13.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

پل اور دمبل pullover

3.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

پشت بازو دیپ نیمکت

9.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

جلو بازو سیم کش تک دست

4.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

کریس کراس

2 هزار بازدید ۱ سال پیش

پشت بازو دمبل چکشی کیک بک

4.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

پشت بازو دمبل چکشی دست پشت سر

6.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

وودچاپ Woodchop

3 هزار بازدید ۱ سال پیش

اسکوات دمبل

3.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

جلو بازو لاری دستگاه

5.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس پا نشسته

3.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

جلو بازو دمبل تک دست

7.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

جلو بازو دمبل ایستاده تناوبی

12.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

جلو بازو دمبل ساده جفت دست

4.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

لانگ معکوس

2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

فلای پشت دستگاه

14.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیله کمر روی تخت صاف

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

رک پول

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

سوپرمن

3.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیله کمر روی جیم بال

3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیله کمر دستگاه

19.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

لیفت تک پا دمبل

4.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نشر خم تک دست با کش

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

لانگ پهلو با تراباند

2.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

اکستنشن با کش

2 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر