2 دنبال‌ کننده
1 هزار بازدید ویدیو

ترانه کار

477 بازدید ۹ ماه پیش

پس از چیدن و جمع آوری گندم باید دسته های گندم به خرمن انتقال داده شوند تا گندم ها خرمن کوبی شود و دانه گندم از آنها گرفته شود. مردان ایل بچه ها را برای جمع آوری چهارپایانی که بتوانند د رخرمن کوبی مشارکت داشته باشند می فرستند و سپس با ریسمانی به نام وریس گردن چهارپایان را می بندند و حیوان پیرتر و ضعیف تر را در سمت چپ که حرکت کمتر است قرار می دهند و حیوان جوان تر را در سمت راست قرار می دهند تا در هلی ها مسیر بیشتری را طی کند .

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ترانه کار

477 بازدید ۹ ماه پیش

کارگاه برنج آقای عطایی

45 بازدید ۱۱ ماه پیش

طبیعت گردی در تالاب شادگان

435 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر