72 دنبال‌ کننده
273 هزار بازدید ویدیو

کرانچ قدرتی

4.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرینی موثر برای ساختن عضلات شکم، کمر و پهلوها - برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دکتر فیت www.drfit.ir مراجعه فرمائید.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

کرانچ قدرتی

4.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

پرتاب توپ از بالای سر

2.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

حرکت قیچی

13.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

کشش از طرفین با وزنه

1.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین لمس پاشنه ها

4.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

کرانچ معکوس با دستگاه سیمکش

5.5 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین خم شدن به پهلو با هالتر

6.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین چرخش روسی - شکم شش تکه

5.5 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین بالا کشیدن باسن - شکم شش تکه

15.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین کرانچ با کابل - شکم شش تکه

12.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین کرانچ با توپ - شکم شش تکه

9 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین پا دوچرخه - شكم شش تكه

7.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین کرانچ معکوس - شکم شش تکه

22.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

تمرین دراز و نشست سه چهارم

2.5 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - تمرین پیله

7.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - تمرین تاشدن به پهلو

2.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - تمرین پایین کمر

5.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - تمرین کرانچ مایل

2.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - لمس انگشتان پا

1 هزار بازدید ۶ سال پیش

شکم شش تکه - بالا کشیدن شکم

7.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

کاهش وزن 175 پوندی

1.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

کاهش وزن بزرگ برای مردی 295 کیلویی

2.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

کاهش وزن 180 کیلویی

1.6 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر