2 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

تمرین کارپای شمشیربازی 66

41 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین استقامت و سرعت 67

51 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 68

43 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین استقامت و سرعت 69

100 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین استقامتی سرعتی 70

149 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین چابکی سرعتی 71

139 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین بدنسازی قدرتی 72

160 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین هدف زنی شمشیربازی 73

27 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین نردبان چابکی سرعتی 74

177 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین هدف زنی شمشیربازی 75

30 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین سرعتی شمشیربازی 103

31 بازدید ۲ هفته پیش

کارپای گروهی شمشیربازی 80

32 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین کارپای گروهی 82

12 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین انتروال شمشیربازی 83

66 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین چابکی سرعتی 84

121 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 87

33 بازدید ۲ هفته پیش

بدنسازی هوازی شمشیربازی 93

66 بازدید ۳ هفته پیش

تمرین قدرتی چابکی 94

151 بازدید ۳ هفته پیش

بدنسازی هوازی شمشیربازی 95

67 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش تک برای مبتدیان 102

46 بازدید ۳ هفته پیش

دپلاسمان گروهی 100

59 بازدید ۳ هفته پیش

بدنسازی شمشیربازی 99

81 بازدید ۳ هفته پیش

بدنسازی شمشیربازی 98

62 بازدید ۳ هفته پیش

دپلاسمان شمشیربازی 97

44 بازدید ۱ ماه پیش

بدن سازى شمشيربازى 101

96 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر