4 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

تمرین کارپای شمشیربازی 66

54 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 67

69 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 68

53 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 69

139 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین استقامتی سرعتی 70

186 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین چابکی سرعتی 71

250 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین بدنسازی قدرتی 72

227 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین سرعتی شمشیربازی 103

47 بازدید ۱ ماه پیش

کارپای گروهی شمشیربازی 80

39 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین کارپای گروهی 82

12 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین چابکی سرعتی 84

225 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 87

35 بازدید ۱ ماه پیش

تمرین قدرتی چابکی 94

233 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تک برای مبتدیان 102

46 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر