157 دنبال‌ کننده
5.5 هزار بازدید ویدیو

مرور خطاها

115 بازدید ۹ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

مرور خطاها

115 بازدید ۹ ماه پیش

مرور بین صفحات پروژه

44 بازدید ۹ ماه پیش

آزمون رتبه بندی پروژه ها

91 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر ظاهری نمودارها

76 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر مقیاس نمودارها

79 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر داده ها

65 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل اقتصادی

94 بازدید ۹ ماه پیش

نسبتهای کارایی

88 بازدید ۹ ماه پیش

نسبتهای مالی

90 بازدید ۹ ماه پیش

سود و زیان و نسبتها

159 بازدید ۹ ماه پیش

ترازنامه و سربسر

83 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل سر به سر

123 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل پارامتریک

83 بازدید ۹ ماه پیش

حساسیت نرخ بازده داخلی

107 بازدید ۹ ماه پیش

خلاصه عملکرد پروژه

84 بازدید ۹ ماه پیش

مالیات ، ذخایر

94 بازدید ۹ ماه پیش

منابع تامین مالی

102 بازدید ۹ ماه پیش

سرمایه در گردش

103 بازدید ۹ ماه پیش

برنامه فروش در کامفار

139 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه محصولات پروژه

63 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه های غیر مستقیم

77 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه های تولید

120 بازدید ۹ ماه پیش

مخارج پیش از تولید

112 بازدید ۹ ماه پیش

تجهیزات جانبی کارخانه

84 بازدید ۹ ماه پیش

ماشین آلات و تجهیزات

101 بازدید ۹ ماه پیش

محوطه سازی و بهبود زمین

97 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه سرمایه گذاری ثابت

118 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف بخش تنزیل در کامفار

217 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف مشارکتها در کامفار

106 بازدید ۹ ماه پیش

واحدهای پولی در کامفار

124 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف محصولات در کامفار

95 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف پروژه در کامفار

534 بازدید ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر