26 دنبال‌ کننده
14.8 هزار بازدید ویدیو

کلاس مواد

127 بازدید ۴ ماه پیش

دانشجویان دانشگاه آکسفورد به دلیل کیفیت پایین کوکایین های این دانشگاه دست به اعتصاب زدند. نخندین...راست میگم

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

کلاس مواد

127 بازدید ۴ ماه پیش

دعوای هند و پاکستان

687 بازدید ۵ ماه پیش

الکتریسیته خاک برسری

205 بازدید ۶ ماه پیش

کودک همسری

543 بازدید ۷ ماه پیش

سوراخ امنیتی

154 بازدید ۸ ماه پیش

کودتا

109 بازدید ۸ ماه پیش

بَردگی نه، بُردگی

255 بازدید ۹ ماه پیش

خانواده ی اجاره ای!

278 بازدید ۹ ماه پیش

خرج خروج

140 بازدید ۱۰ ماه پیش

فقط بخاطر ایوانکا

136 بازدید ۱۰ ماه پیش

وضعیت کیشمیشی جوی

100 بازدید ۱۰ ماه پیش

رشته گولاخولوژی

112 بازدید ۱۰ ماه پیش

ماری کانادا

167 بازدید ۱۰ ماه پیش

دموکراسی سعودی

93 بازدید ۱۰ ماه پیش

یتیم خانه ایران

264 بازدید ۱۱ ماه پیش

کالیفرنیا

192 بازدید ۱۱ ماه پیش

وزارت خودکشی

282 بازدید ۱۱ ماه پیش

پوشک موشک

245 بازدید ۱۱ ماه پیش

جایزه نوبلی

114 بازدید ۱ سال پیش

آب سنگین در مستراح

178 بازدید ۱ سال پیش

تورقوزآباد

94 بازدید ۱ سال پیش

بنگاه تفرقه

190 بازدید ۱ سال پیش

بچه های قفسی

187 بازدید ۱ سال پیش

دادگاه کیم و ترامپ

388 بازدید ۱ سال پیش

آزادی حمل سلاح

132 بازدید ۱ سال پیش

نژاد پرستی

203 بازدید ۱ سال پیش

آغوش رئیس

174 بازدید ۱ سال پیش

ماموریت غیر ممکن

418 بازدید ۱ سال پیش

ف؛ مثل فرهنگ، مثل فرانسه

339 بازدید ۱ سال پیش

رقصنده با تحریم

228 بازدید ۱ سال پیش

گازهای گلخانه ای

937 بازدید ۱ سال پیش

پیوندشان مبارک!

225 بازدید ۱ سال پیش

گودبای پوشک

815 بازدید ۱ سال پیش

هولوکاست

205 بازدید ۱ سال پیش

خاندان سلطنتی

200 بازدید ۱ سال پیش

رسوایی خاک بر سری

398 بازدید ۱ سال پیش

قوری گل قرمزی

331 بازدید ۱ سال پیش

دالای نانایِ قاتل

255 بازدید ۱ سال پیش

ماشین زمان

194 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر