2 دنبال‌ کننده
17 هزار بازدید ویدیو

اجتیاز:از کتاب قلم دل

44 بازدید ۳ هفته پیش

فریال عالم شناس: دکلماتور، شاعر و نویسنده کتاب های از هبوط تا معراج، قلم دل و طیلسان زهد دارای مدرک رسمی گویندگی از وزارت ارشاد

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

اجتیاز:از کتاب قلم دل

44 بازدید ۳ هفته پیش

جلوت:از کتاب قلم دل

34 بازدید ۱ ماه پیش

رنج

30 بازدید ۱ ماه پیش

مثال اصغر

37 بازدید ۱ ماه پیش

مستحیل:از کتاب قلم دل

30 بازدید ۱ ماه پیش

تفاوت:از کتاب قلم دل

59 بازدید ۱ ماه پیش

متنور:از کتاب قلم دل

31 بازدید ۱ ماه پیش

جنگل چشم :از کتاب قلم دل

54 بازدید ۱ ماه پیش

زمان:از کتاب قلم دل

43 بازدید ۱ ماه پیش

دعای شبانگاهی

59 بازدید ۱ ماه پیش

سپاسگزاری صبحگاهی

67 بازدید ۱ ماه پیش

هدایت درونی

31 بازدید ۱ ماه پیش

سپاس صبحگاهی

37 بازدید ۱ ماه پیش

خیر:از کتاب قلم دل

29 بازدید ۱ ماه پیش

شوکران:از کتاب قلم دل

28 بازدید ۱ ماه پیش

ویروس گناه:از کتاب قلم دل

49 بازدید ۱ ماه پیش

خدا:از کتاب قلم دل

494 بازدید ۱ ماه پیش

یساول:از کتاب قلم دل

14 بازدید ۱ ماه پیش

مفتاح:از کتاب طیلسان زهد

30 بازدید ۱ ماه پیش

فراارضی

36 بازدید ۱ ماه پیش

فراادراک

9 بازدید ۱ ماه پیش

مغاک

19 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر