33 دنبال‌ کننده
277 هزار بازدید ویدیو

چرخ گلدوزی pr1000 برادر

5.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

چرخ گلدوزی pr1000 برادر

5.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

چرخ خیاطی و گلدوزی nv955

9.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

چرخ خیاطی برادر

19.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

چرخ خیاطی و گلدوزی کامپیوتری brother

3.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری nv800e

2.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

تکه دوزی با دستگاه گلدوزی happy

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی ماشین گلدوزی happy

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

تکه دوزی با چرخ گلدوزی brother

4.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تکه دوزی با چرخ گلدوزی brother

4.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی گیپور

6.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

ماشین گلدوزی pr655

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

تکه دوزی با چرخ خیاطی

12.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

چرخ خیاطی و گلدوزی کامپیوتری brother

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

دستگاه گلدوزی Happy japan

1.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

کارگاه کلاه چرخ گلدوزی happy

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

اپلیکه چرخ گلدوزی Happy

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه پس دوزی

14.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه سر دوزی برادر

13.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه اتصال پارچه ها

438 بازدید ۳ سال پیش

اپلیکه با چرخ گلدوزی برادر

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعویض سوزن چرخ خیاطی BROTHER

34.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

کارگاه کلاه گلدوزی

694 بازدید ۳ سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری VR

708 بازدید ۳ سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری VR

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه کوک شل

3.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه زیپ مخفی

7 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه قیطون دوزی

6.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه رگه دوزی

11.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

پایه رول با دوخت راسته

4 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر