آینده تحویل کالا با چشم انداز وَن مرسدس بنز-Vision Van

17 بازدید ۴ روز پیش

کارخانه دایملر ادعا کرده است که Vision Van اولین وَن کاملا دیجیتال در دنیا می باشد که کالا را از مرکز توزیع به گیرنده می رساند. این فیلم آینده تحویل کالا را نشان می دهد.

دیگر ویدیوها

فرمان داینامیکی ولوو

47 بازدید ۶ روز پیش

حمل محموله ترافیکی

31 بازدید ۱ هفته پیش

بارگیرهای نوین

17 بازدید ۲ هفته پیش

تخلیه بار

36 بازدید ۲ هفته پیش

تصادف در بزرگراه

379 بازدید ۱ ماه پیش

در رفتن محور عقب کامیون

796 بازدید ۱ ماه پیش

راننده حرفه ای کامیون

480 بازدید ۱ ماه پیش

باز شدن بارگیر کامیون

331 بازدید ۲ ماه پیش

رانندگان حرفه ای کامیون

926 بازدید ۲ ماه پیش

شانش یا مهارت؟

507 بازدید ۲ ماه پیش

تجهیزات جدید بازرسی

28 بازدید ۲ ماه پیش

حمل نامناسب بار

514 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر