9 دنبال‌ کننده
5.5 هزار بازدید ویدیو

اقدام های شما مال خودتان هستند.

20 بازدید ۱ هفته پیش

شما در طول روز هر اقدام عمل و هر کاری که انجام می دهید مال خودتان هستند اگر دیگران حس بدی دارند کلام بدی دارند یا هر عمل دیگری دلیل نمی شود شما هم کلامتان را خراب کنید.

آخرین ویدیوها

لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

جستجو کردن سعادت و خوشبختی

10 بازدید ۱ هفته پیش

سطوح تغییر

9 بازدید ۱ هفته پیش

معنای قناعت

31 بازدید ۳ ماه پیش

دو بعد وجودی انسان

76 بازدید ۳ ماه پیش

تفسیر یادگیری

62 بازدید ۳ ماه پیش

بررسی دو نوع یادگیری

59 بازدید ۳ ماه پیش

شاد بودن

73 بازدید ۳ ماه پیش

دوره موفقیت نوجوانان

60 بازدید ۴ ماه پیش

پنجه قدرت برای فرزندان

59 بازدید ۵ ماه پیش

خوشبینی

20 بازدید ۵ ماه پیش

تکنیک قدرت بی نهایت

101 بازدید ۵ ماه پیش

مدیریت زمان و عمر

234 بازدید ۶ ماه پیش

قدرت کلمات

77 بازدید ۷ ماه پیش

هدف گذاری هوشمندانه

38 بازدید ۷ ماه پیش

کوچینگ

33 بازدید ۷ ماه پیش

فرمول نهایی موفقیت

43 بازدید ۷ ماه پیش

تغییر در زندگی

132 بازدید ۸ ماه پیش

باور سازی برای موفقیت

84 بازدید ۸ ماه پیش

باورهای مخرب موفقیت

86 بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر