7 دنبال‌ کننده
2.5 هزار بازدید ویدیو

آموزش ساخت ویروس با termux

SAM
1.6 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آموزش اتک ddos

SAM
161 بازدید ۱۰ ماه پیش

آموزش ساخت ویروس باtermux

SAM
266 بازدید ۱۱ ماه پیش

آوزش #C

SAM
32 بازدید ۱ سال پیش

آمو زش c#

SAM
77 بازدید ۱ سال پیش

آموزش #C

SAM
51 بازدید ۱ سال پیش

آموزش #C

SAM
61 بازدید ۱ سال پیش

آموزش #C

SAM
85 بازدید ۱ سال پیش

آموزش #C

SAM
37 بازدید ۱ سال پیش

آموزش #C

SAM
29 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر