32 دنبال‌ کننده
396.4 هزار بازدید ویدیو

سهره دهن کرمونی ارسنجون

9.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

دورگ شطرنجی

دیگر ویدیوها

سهره دهن کرمونی ارسنجون

9.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره چهارگل کمیاب دهن قشنگ شیراز

25.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره دهن قشنگ شیراز 2

16.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره دهن قشنگ شیراز 1

18.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

Mitsubishi ASX 2016 1

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

Mitsubishi ASX 2016

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیتراژ برنامه محبوب سمت خدا

28 هزار بازدید ۷ سال پیش

قفس بزرگ سهره

10.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

سالن پرورش سهره

6 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره جفتی خودم

12.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

چند جفت سهره در قفس بزرگ 2

6.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

خوردن فلفل دلمه توسط سهره

4 هزار بازدید ۵ سال پیش

لانه سهره در درخت سرو

10.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

چند جفت سهره در یک قفس بزرگ

9.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

غذا دادن سهره به جفتش

3.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

سهره جفت در قفس بزرگ

4 هزار بازدید ۶ سال پیش

اتاق پرورش سهره

5.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

سهره در خانه روی درخت تزیینی

4.5 هزار بازدید ۶ سال پیش

آشیانه سازی سهره در محیط زیبا

2.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

آواز بسیار زیبای سهره

75.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

لانه سازی سهره ماده

10.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

جفت خوردن گنجیشک و قناری

28.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

کاسکو قرمز

3.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

سهره سفید چهار گل

13 هزار بازدید ۷ سال پیش

سهره جفتی خودم

2 هزار بازدید ۷ سال پیش

یک جفت سهره با جوجه

4.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

جفتهای سهره در محیط باز و زیبا

4.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

جفت گیری سهره خانگی

18.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

فیلم جدید سهره مست شیراز

15.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

مست گیری سهره سفید

5.5 هزار بازدید ۸ سال پیش

غذا دادن به جوجه سهره با دست ...

8.2 هزار بازدید ۸ سال پیش

یک جفت سهره با جوجه

5.7 هزار بازدید ۸ سال پیش

سهره دو رگ زاغ

4.9 هزار بازدید ۸ سال پیش

سهره آواز خوان شیراز

18.7 هزار بازدید ۸ سال پیش

سهره شیراز

4.4 هزار بازدید ۸ سال پیش
نمایش بیشتر